Historie

De naam ‘Solfer & Salpeter’

De naam werd in 1993 bedacht door de toenmalige dienst Cultuur van de gemeente Zonnebeke, die een nieuw wandelpad over de heksenfolkore in Beselare uitgestippeld had.

De duivel, een graag geziene gast bij de heksen, laat een spoor van solfer achter. En laat nu salpeter, een middel dat in de alchemie gebruikt wordt, daar toch mooi allitererend bij passen. De twee samen zorgen voor geheimzinnigheid. Verder zijn solfer en salpeter twee bestanddelen van buskruit. Niet alleen een geheimzinnige maar dus ook mogelijks explosieve combinatie.

Sfeerwandeling wordt theaterwandeling

De dienst Cultuur vroeg ons om het nieuwe wandelpad in te wijden met verhalen en korte theaterstukjes. Al snel kwam het idee om de wandelaars figuren uit het verleden tegen het lijf te laten lopen. Zo ontstond het concept van een ‘sfeerwandeling’.

In 1999 lanceerde de dienst Cultuur Zonnebeke een aantal sfeerwandelingen in aanloop naar de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Dezelfde groep, maar ook nieuwe acteurs, vertellers, figuranten en muzikanten werden aangesproken. Er ontstond een kerngroep die de coördinatie overnam.

Solfer & Salpeter stond volledig op eigen benen. De sfeerwandelingen werden tot theaterwandelingen omgedoopt en sindsdien tweejaarlijks georganiseerd.

De essentie van verhalen

Het concept van de theaterwandelingen begon uit zijn voegen te barsten. We beslisten met Solfer & Salpeter terug naar de essentie te gaan. Die essentie omvat vertellen en verhalen, en komt ten volle tot uiting in onze vertelavonden.

We behielden een sobere versie van de theaterwandelingen in de vorm van onze vertelwandelingen. Die vinden plaats in het jaar van de Beselaarse Heksenstoet.